geeft een toekomst !
Het buba&batma-project is een kindertehuisproject dat een toekomst geeft aan kansarme kinderen in ZO-Azië. “Onze doelstelling is kinderen een kans te geven (verder) te studeren of een opleiding te volgen, zodat ze later zelf in hun levensbehoeften kunnen voorzien en zij hùn kinderen de kansen kunnen bieden, die wij hen, dankzij u, nu bieden...”

Onderwijs in India is duur, heel duur.

Zeker voor de mensen in de kleine dorpjes die nauwelijks eraan toe komen hun basisbehoeften in te vullen en die elke dag strijd leveren om te overleven. In die omstandigheden komen ze er niet aan toe de kosten voor onderwijs voor hun kinderen bij elkaar te sparen, met als gevolg dat vele kinderen in deze kleine dorpjes gewoon niet eens naar school gaan. En hier springt het buba&batma-project bij.

 

Dit kan gaan van een tegemoetkoming in een gedeelte van de kosten (bv. alléén het inschrijvingsgeld of het schooluniform) of het betalen van àlle kosten die te maken hebben met het volgen van onderwijs (o.a. inschrijvingsgeld, schooluniform, kantinegeld, boeken/-schriften, materiaal, busgeld,…). Eens een kind is opgenomen in het project, wordt streng gecontroleerd of het kind ook effectief naar school gaat en het gezin de voorwaarden nakomt. Hier bereiken we heel goede resultaten.

Veel gezinnen (meestal alleenstaande vrouwen met kinderen) helpen we financieel om hun kinderen naar school te laten gaan.

 

Het b&b-project springt bij in de basisbehoeften, zoals voeding, kleding, onderdak en medische hulp en dus ook het onderwijs van de kinderen.

Wilt u ook “een toekomst geven” ? Dat kan... op verschillende manieren. Door o.a. stortingen groot en klein, eenmalig als sympathisant of maandelijks als vriend (5 euro) of als steunouder (30 euro) op iban: BE45 7450 0882 9089 - bic code: KREDBEBB. Bij giften vanaf 40€ krijgt u een fiscaal attest.

Contact:

Voorzitter vzw

Jo Coenen

Opitterkiezel 177

3960 Bree (Opitter)

Tel. +32 476 85 79 39

info@bubabatma.be

 

Erkende ngo

buba&batma aslb/vzw

0887.210.795

© 2004-2018 - alle gegevens, teksten en foto's zijn eigendom van buba&batma aslb/vzw - 887.210.795